سازمان ملل

سازمان ملل متحد یک نظرسنجی جهانی انجام داد که در آن تنها یک سؤال پرسیده شده بود: « لطفاً نظر خود را صادقانه درباره راه حل مشکل کمبود غذا در بقیه جاهای دنیا بگویید. » نتیجه نظرسنجی، یک آبروریزی تمام عیار از آب در آمد. می دانید چرا؟ به این دلیل که: در آفریقا، کسی نمی دانست « غذا » یعنی چه! در اروپای شرقی، کسی نمی دانست « صادقانه » یعنی چه! در اروپای غربی، کسی نمی دانست « کمبود » یعنی چه! در چین، کسی نمی دانست « عقیده » یعنی چه! در خاورمیانه، کسی نمی دانست « راه حل » یعنی چه! در آمریکای جنوبی، کسی نمی دانست « لطفاْ » یعنی چه! و در ایالات متحده آمریکا، کسی نمی دانست « بقیه جاهای دنیا » یعنی چه!

/ 0 نظر / 2 بازدید