شگفتیهای عدد 7

در کشمش 7 خاصیت است

رسول خدا (ص) فرمود: به خوردن کشمش مواظبت داشته باشید که صفرا می برد و بلغم می برد و اعصاب را محکم میسازد و رفع خستگی کند و خوش خلقی آورد و نفس را خوش بو کند و اندوه را از دل بیرون کند.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید