/ 1 نظر / 9 بازدید
قلم سوخته

سلام سال 80 درست اولین روزی که خانه بازسازی شده امام علی باز شد از اولین نفراتی بودم که وارد آن شدم . همه جا خاکی بود و بی هیچ تزییناتی . وقتی چند ساعتی را در اتاق امام حسن و امام حسین نشستم و نماز حاجت برای موفقیت پسرهام خوندم از لذت بخش ترین ساعات زندگیم بود .مسجد کوفه هم همین طور در حال تعمیر بود همه چیز مانند سالیان دور دور بود و من دستانم در خشت و گل قدیمی آن تبرک میشد . عجب سفری بود . ممنون که من را به حال و هوای آن روزها کشاندید.