به سلامتی

به سلامتیِ درخت!
نه به خاطرِ میوه‌ش،
به خاطرِ سایه‌ش.

به سلامتیِدیوار!
نه به خاطرِ بلندیش،
واسه این‌که هیچ‌وقت پشتِ آدم رو خالی نمی‌کنه.

به سلامتیِ دریا!
نه به خاطرِ بزرگیش،
واسه یک‌رنگیش.

بهسلامتیِ سایه!
که هیچ‌وقت آدم رو تنها نمی‌ذاره.

به سلامتیِ پرچمایران!که
سه‌رنگه.
تخم‌مرغ!
که دورنگه.
رفیق!
که یه‌رنگه.

به سلامتیِ همه اونایی که
دوسشون داریم و نمی‌دونن،
دوسمون دارن ونمی‌دونیم.

به سلامتیِ نهنگ!
که گنده‌لات دریاست.

به سلامتیِ زنجیر!
نه به خاطر این‌که درازه،
به خاطر این‌که به هم پیوستس.

بهسلامتیِ خیار!
نه به خاطر «خ»ش،
فقط به خاطر «یار»ش..

به سلامتیِشلغم!
نه به خاطر «شل»ش،
به خاطر «غم»ش.

به سلامتیِ کرم خاکی!
نهبه خاطر کرم‌بودنش،
به خاطر خاکی‌بودنش

به سلامتیِ پل عابر پیاده!
کههم مردا از روش رد می‌شن هم نامردا!

به سلامتیِ برف!
که هم روش سفیده همتوش.

به سلامتیِ رودخونه!
که اون‌جا سنگای بزرگ هوای سنگای کوچیکو دارن

می‌خوریم به سلامتیِ گاو!
که نمی‌گه من،
می‌گه ما.

بهسلامتیِ دریا!
که ماهی گندیده‌هاشو دور نمی‌ریزه.

می‌خوریم به سلامتیِاون که
همیشه راستشو می‌گه.

به سلامتیِ سنگ بزرگ دریا!
که سنگای دیگهرو می‌گیره دورش.

به سلامتیِ بیل!
که هرچه ‌قدر بره تو خاک،
بازمبرّاق‌تر می‌شه.

به سلامتیِ دریا!
که قربونیاشو پس می‌آره.

بهسلامتیِ تابلوی ورود ممنوع!
که یه‌تنه یه اتوبان رو حریفه.

به سلامتیِعقرب!
که به خاری تن نمی‌ده
(
عرض شود که عقرب وقتی تو آتیش می‌ره و دورش همشآتیشه با نیشش خودش می‌کُشه که کسی ناله‌هاشو نشنوه)

به سلامتیِسرنوشت!
که نمی‌شه اونو از سر نوشت.

به سلامتیِ سیم خاردار!
که پشت ورو نداره

/ 0 نظر / 5 بازدید