برگ

حس میکنم مانند برگهای خزان دیده شده ام که هم از درخت جدا شده و مانده اند و هم زیر پا له شده اند.

کاش یکی پیدا میشد و باور میکرد که وقتی پا روی برگ خشکیده هم بگذاری او درد را حس میکند؟

/ 0 نظر / 2 بازدید