گل و شمع

شمع و پروانه منم
مست میخانه منم
رسوای زمانه منم، دیوانه منم
یار پیمانه منم از خود بیگانه منم

چون باد صبا دربه درم
با عشق و جنون هم سفرم
شمع شب بی سحرم
از خود نبود خبرم

تو ای خدای من
شنو نوای من
زمین و آسمان تو می‌لرزد به زیر پای من
مه و ستارگان تو می‌سوزد زناله های من

وای از این شیدا دل من
مست و بی پروا دل من
مجنون هر صحرا دل من، رسوا دل من
ناله تنها دل من
داغ حسرت‌ها دل من
سرمایه سودا دل من، رسوا دل من

خاکستر پروانه منم،
خون دل پیمانه منم
چون شور ترانه توئی،
چون آه شبانه منم
رسوای زمانه منم، دیوانه منم

/ 0 نظر / 47 بازدید