مینویسم

میخوام بنویسم از هرآنچه نوشتنی است از دلم از روحم از جسمم از قلبم از ادمها از دنیا از .....

اما همه چیز در یک چیز خلاصه میشود همه چیز زیباست و زیبایی می افریند حتی غم و غصه حتی درد و رنج حتی یه سوسک زشت و کریه و دوست نداشتنی

همه چیز زیباست و زیبایی می افریند زیرا ساخته دست زیباترین است

/ 0 نظر / 2 بازدید