فکر

دوست دارم یکبار دیگر فکر کنم

اما اینبار نه به بدبختیها به خوشبختیهایی که داشتم و هرگز ندیدم

دوست دارم اینبار فکر کنم به مهربانیها و ایثارها و فدارکایها نه به نامردیها و ناپاکیها و پلیدی ها

دوست دارم اینبار فکر کنم به عشق نه به نفرت

دوست دارم اینبار فکر کنم به امید نه به یاس

دوست دارم اینبار فکر کنم فقط فکر فقط فکر و فقط فکر

حالا می بینم که چرا فکر کردن عبادت است زیرا وقتی خوب فکر کنی و عمیق کینه هارو فراموش میکنی و جای ان را با عشق عوض میکنی بدیهارو از خاطرت بیرون میکنی و خوبیها رو جایگزینش میکنی

میخواهم فکر کنم درست و زیبا خدایا کمکم کن

/ 0 نظر / 3 بازدید