روانشناسی امضا

* کسانی که به طرف عقربه های ساعت امضا می کنند؛ انسان هایی منطقی اند. * کسانی که در جهت خلاف عقربه های ساعت امضا می کنند؛ دیر منطق را قبول می کنند. * کسانی که در امضای خود نام خود را می نویسند؛ خودشان را در بین اقوام برتر می دانند. * کسانی که از خط عمودی استفاده می کنند؛ در امور لجاجت و پافشاری دارند. * کسانی که در امضای خود نام خانوادگیشان را می نویسند؛ دارای منزلت اند. * کسانی که در امضای خود از خطوط افقی استفاده می کنند؛ انسان هایی منظم اند. * کسانی که اسم خود را می نویسند و سپس روی آن خط می کشند؛ شخصیت خود را به درستی نشناخته اند. * کسانی که با فشار امضا می کنند؛ در کودکی سختی کشیده اند. * کسانی که به حالت دایره یا بیضی امضا می کنند؛ کسانی هستند که می خواهند به قله برسند. * کسانی که پیچیده امضا می کنند؛ شکاک هستند.

/ 7 نظر / 3 بازدید
وحید

سلام.جالب بود.مرسی[گل] منتظر حضور سبزتون هستم.[لبخند] پاینده باشید.[لبخند][چشمک]

وحید

سلام. ممنون از حضورت.[گل][گل] آپ نکردید [سوال] بازم میام[چشمک] [گل][گل][گل]

حمیدرضا

سلام. ما که تا اسمون رو کامل ننویسیم کسی نمی تونه قبول بکنه که امضا خودم هستش چطور[چشمک]

fafa

من در امور لجاجت پافشاري مي كنم...[نیشخند]