نوشته های زیبای وبلاگ حقایق زندگی

اگر در زندگی‏تان زیاد شکست خوردید هرگز مایوس نشوید یک پیروزی می‏تواند جبران همه شکست ها‏یتان باشد۰

شعله عشق را در آتشکده دلتان همیشه فروزنده نگهدارید روزیکه این شعله خاموش شد روز پایان خوشی‏هایتان خواهد بود.

حقیقت درهای خوشبختی را به روی شما می‏گشاید و شما را به خدا می‏رساند۰ از همین امروز راستگویی را شروع کنید ۰ اول به خودتان راست بگویید۰ بعد در مورد دیگری به خودتان راست بگویید ۰ سپس در مورد خودتان به دیگری راست بگویید ۰ بعد در‏باره دیگری به دیگری راست بگویید ، اینها مراحل رسیدن به روراستی و صداقت است.

/ 2 نظر / 3 بازدید