منطقی یا غیرمنطقی ...

 قانونی

>
است اما منطقی نیست، منطقی

>
است اما

>
قانونی نیست نه قانونی است و نه

>
منطقی !>
دانشجویی

>
پس از

اینکه در درس منطق نمره
>
نیاورد به استادش گفت: قربان، شما
>
واقعا چیزی در مورد موضوع این درس
>
می دانید؟
>
استاد جواب داد:
>
بله حتما. در غیر اینصورت نمی
>
توانستم یک استاد باشم.
>
دانشجو ادامه
>
داد: بسیار خوب، من مایلم از شما یک
>
سوال بپرسم ،اگر جواب
>
صحیح دادید من
>
نمره ام را قبول می کنم در غیر
>
اینصورت از شما می خواهم به من
>
نمره کامل این
>
درس را بدهید.
>
استاد
>
قبول کرد و دانشجو پرسید: آن چیست
>
که قانونی است ولی منطقی نیست،
>
منطقی است ولی قانونی نیست و نه
>
قانونی است و نه منطقی؟
>
استاد پس
>
از تاملی طولانی نتوانست جواب
>
بدهد و مجبور شد نمره کامل درس را
>
به آن دانشجو بدهد.
>
بعد از
>
مدتی استاد با بهترین شاگردش تماس
>
گرفت و همان سوال را پرسید و
>
شاگردش بلافاصله جواب
>
داد: قربان شما 63
>
سال دارید و با یک خانم 35 ساله
>
ازدواج کردید که البته قانونی است
>
ولی منطقی نیست.
>
همسر
شما یک
>
معشوقه 25 ساله دارد که منطقی است
>
ولی قانونی نیست و این حقیقت
>
که شما به
>
معشوقه همسرتان نمره کامل دادید
>
در صورتیکه باید آن درس را رد می
>
شد نه قانونی
>
است و نه

 منطقی !!!

/ 4 نظر / 13 بازدید
تم دیزاینر

سلام دوست عزیز وبلاگ خوبی داری ولی یه اشکال داره اون هم قالب وبلاگت هست چرا قالب وبلاگت رو از سایت http://www.theme-designer.com نمی گیری من خودم قالبم رو از این سایت می گیرم . قالب های این سایت جدیدن به پرشین بلاگ ترجمه شدن ادرس من : http://spanner1386.blogfa.com ادرس سایت دارای قالب : http://www.theme-designer.com اگر امدی به وبلاگ من برای هر نظری امادم در ضمن داخل قسمت وب سایت ادرس سایت داری تم وبلاگ رو ضدم اگر یه سر به من زدی یه کلید بر روی تبلیغات ما هم بکن

فاطمه

منطق خودش را داشت و خیلی جالب بود