مومن چه کسی است؟

مومن کسی است که هفت خصلت دارد: راه کسبش حلال و خلقش نیکو و باطنش سالم باشد زیادی ثروتش را بدیگران ببخشد ولی زیادی سخنش را نگاه دارد و مردم را از شر خویشتن نگهدارد و به رفتار مردم درباره خویش با دیده انصاف بنگرد.

/ 0 نظر / 5 بازدید