افسوس

نمیدانم آیا در این خانه کسی هست تا بتوان اسرار دل با او گفت

تنهام تنهای تنها دلم میخواهد کسی باشد تا بتوانم راز دل با او بگویم

کسی که مانند او نامهربان نباشد و دلم را به بازی نگیرد کسی که بتوانم به او به عشقش اعتماد کنم کسی که باور کند عشقم را

البته میدانم هرگز عشق دو بار به سراغ آدم نمی آید اما اگر کسی باشد که بتواند مرا بفهمد و غم دلم را سبک کند کافیست

آیا کسی هست؟

کسی که برای حرفهای دلم  گوشی شنوا داشته باشد؟

 

/ 0 نظر / 3 بازدید